04 Μαΐου, 2011

Περί Τριάδος, Σχημάτων και Θεών

Περί Τριάδος, Σχημάτων και Θεών
Οι Αραβικοί αριθμοί βασίζονται στην αρίθμηση των γωνιών των σχημάτων που αναπαριστούν τους αριθμούς.
Π.χ. το 1 είναι ένα σχήμα με μία γωνία.
Το μηδέν είναι το σχήμα χωρίς γωνίες.
Το σχήμα που είναι κλειστό με ελάχιστες γωνίες είναι το τρίγωνο.
Η τομή δύο ευθειών ορίζει ένα σημείο τομής και μία γωνία.
Το μηδέν ορίζει την απουσία γωνίας. Το αντίστροφο κλειστό σχήμα που ορίζει την παρουσία είναι το τρίγωνο.
Οι αριθμοί λογίζονται ως όντα με αρχή το Εν.
Το μηδέν λογίζεται ως το μη-ον. Ό,τι προστίθεται στο μηδέν παραμένει το ίδιο, αμετάβλητο. Έτσι, ένωση με το μη-ον δεν είναι δυνατή. Επομένως η ψυχή δεν γίνεται να ενωθεί με το μη-ον όπως ενώνεται με το Εν. Ό,τι πολλαπλασιάζεται με το μηδέν γίνεται μηδέν. Έτσι αύξηση του μη-όντος, δεν είναι δυνατή. Ό,τι διαιρεί το μηδέν είναι αδύνατο. Έτσι ένα ον δεν μπορεί να διαιρεθεί από το μη-ον. Ο,τι διαιρείται με το μηδέν δίνει το μηδέν. Έτσι όταν το μη-ον διαιρεί, δίνει τον εαυτό του.

Επομένως το μη-ον ως μηδέν έχει τις εξής ιδιότητες:

  • Το μη-ον είναι άνευ ουσίας.
  • Το μη-ον είναι αμέθεκτο.
  • Το μη-ον δεν μπορεί να παραχθεί και να παράγει όντα.
  • Το μη-ον δεν μπορεί να διαιρέσει και να βλάψει μια ψυχή ή μια οντότητα ή ύπαρξη.
  • Ένα ον δεν μπορεί να διαιρέσει το μη-ον.
  • Το μη-ον μένει πάντα μη-ον.

Για αυτό τον λόγο όπως το Εν, ο Πρώτος Θεός, είναι πέρα του όντος και άρχει τα όντα, έτσι και είναι η απόλυτη αγαθότητα έτσι και μόνο και μόνο υποθετικά το απόλυτο κακό είναι πέρα του μη-όντος.

Το δε μη-ον λειτουργεί σαν φυσικό απροσπέλαστο εμπόδιο για το απόλυτο κακό προς την ύπαρξη και ως φύλακας των υπάρξεων προς το απόλυτο κακό. Κατά μία έννοια η άγνοια είναι μια απουσία γνώσης και λειτουργεί όμοια με το μη-ον. Μόνο που η άγνοια είναι το αντίθετο της σοφίας και έτσι είναι εντός Γίγνεσθαι, ενώ το μη-ον είναι κάτι άλλο από την άγνοια.

Το μηδέν ορίζει την απουσία. Το αντίστροφο κλειστό σχήμα που ορίζει την παρουσία είναι το τρίγωνο. Επομένως το Ον μπορεί να έχει σαν σύμβολο το τρίγωνο. Το μη-ον μπορεί να έχει σαν σύμβολο τον κύκλο. Το τέλειο τρίγωνο, ισόπλευρο, είναι το σύμβολο της τέλειας παρουσίας. Επομένως το Τέλειο Ον έχει σαν σύμβολο το Ισόπλευρο τρίγωνο.

Το Ον όμως είναι τα πάντα εκτός από το μη-ον και το Εν στην Πλατωνική θεολογία. Επομένως το ισόπλευρο τρίγωνο μπορεί να συμβολίζει το τέλειο Ον, δλδ. το σύνολο των Θεών, Δαιμόνων, Ψυχών, θνητών και ύλης. Το δε Εν απέχει από οποιαδήποτε μορφή και συμβολισμό διότι είναι υπερούσιο και πέραν του Όντος.
Εν = το ένα.
Μηδέν = όχι το Εν, αλλά ούτε και το Ον.
Το Εν = αρχή των ουσιών.
Το μηδέν = έλλειψη ουσιών = απουσία = μη-ον.


Τα Τραγούδια των Μυστών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερες Αναρτήσεις Επόμενη σελίδα